Byenvini nan MindUP

MindUP bay timoun, edikatè, ak paran yo konpetans ak konesans ki nesesè pou yo jere emosyon, etabli relasyon ki pozitif, rezoud pwoblèm epi ankouraje kè kontan ak byennèt. Eksplore koleksyon resous sa a pou jwenn mwayen ki senp epi ki amizan pou pratike MindUP ansanm ak pitit ou lakay ou.

Lèt pou Paran

Aktivite MindUP pou tout fanmi an

Sèvo ki Konsyan

Sens ki Eveye

Konstwi Byennèt

Pran Konsyans Tèt Ou nan Monn nan

Pak Aktivite avèk Konsyans